ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Στο 1ο ΕΠΑΛ Θήβας διδάσκουν 50 περίπου Καθηγητές σε 300 μαθητές διαφόρων ειδικοτήτων. 

Η διοίκηση και οι καθηγητές που διδάσκουν στο ΕΠΑΛ είναι διαφόρων κλάδων με εξειδικευμένες γνώσεις και πλούσια επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία. 

Όργανα Διοίκησης του 1ου ΕΠΑΛ Θήβας είναι: 

Ο Διευθυντής του ΕΠΑΛ

ΑΝΤΩΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


Οι Υποδιευθυντές του ΕΠΑΛ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΛΩΝΗΣ ΠΕ88.02 – ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  

Η εργαστηριακή εκπαίδευση των μαθητών της Τεχνικής- Επαγγελματικής Εκπαίδευσης γίνεται στα οργανωμένα εργαστήρια του Εργαστηριακού Κέντρου Θήβας, στα οποία οι μαθητές όλων των ειδικοτήτων εξασκούνται ώστε να μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ή να φοιτήσουν σε ΑΕΙ. Η διοικητική οργάνωση του Εργαστηριακού Κέντρου Θήβας είναι:

Ο Διευθυντής του Ε.Κ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΕΜΗΣ ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

Οι Τομεάρχες του Ε.Κ.
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ :ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕ88.02 – ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΠΕ 86 (Πληροφορικής ΑΕΙ)
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ : ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΤΕ01.06 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ :   ΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ


Οι Υπεύθυνοι εργαστηρίων του Ε.Κ.