Παρακολούθηση Φοίτησης

Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του, ο οποίος οφείλει να προσέρχεται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, κατά τις ώρες λειτουργίας του ΕΠΑ.Λ, για να ενημερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτηση του μαθητή.
Ανεξάρτητα από την προσέλευση ή όχι του κηδεμόνα στο σχολείο ο υπεύθυνος καθηγητής κάθε τμήματος ενημερώνει με SMS ή e-mail τον κηδεμόνα κάθε μαθητή μόλις συμπληρώσει είκοσι τρεις (23) αδικαιολόγητες απουσίες. Με τον ίδιο τρόπο ο κηδεμόνας ενημερώνεται και για κάθε άλλο θέμα που αφορά τη σχολική κατάσταση του μαθητή.