Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Τίτλοι σπουδών:

Οι απόφοιτοι της Ειδικότητας  παίρνουν δύο (2) τίτλους σπουδών

1. Πτυχίο  “Τεχνικού Εφαρμογών Πληροφορικής”

2. Απολυτήριο Λυκείου, όμοια και ισότιμα με το Γενικό Λύκειο

 Δυνατότητες Εργασίας:

Ο ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΤΟΣΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ.

Αναλυτικά, ο απόφοιτος μπορεί να εργαστεί σε:

Επιχειρήσεις, οργανισμούς, εκπαιδευτικές μονάδες κ.α., καθώς επίσης και σε φορείς που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής.
Επιχειρήσεις που:

 • Κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα Πληροφορικής.
 • Σχεδιάζουν, εγκαθιστούν και υποστηρίζουν δίκτυα υπολογιστών και δικτυακές υπηρεσίες.
 • Αναπτύσσουν και υποστηρίζουν εφαρμογές λογισμικού.
 • Προωθούν και πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες Πληροφορικής, δικτυακό εξοπλισμό και δικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές λογισμικού.

Ως ελεύθερος επαγγελματίας π.χ. γραφείο υποστήριξης και προώθησης δικτυακού εξοπλισμού και δικτυακών υπηρεσιών.

Ο απόφοιτος μπορεί να:

 • Αναλαμβάνει αυτοδύναμα – αυτόνομα όσα αναφέρονται στην εγκατάσταση, υποστήριξη, διαχείριση και αξιοποίηση συστημάτων ενός χρήστη και απλών τοπικών δικτύων.
 • Αναλαμβάνει υπό την επίβλεψη, τον έλεγχο και τις οδηγίες κάποιου υπεύθυνου όσα αναφέρονται σε μεγαλύτερα συστήματα, μεγαλύτερα δίκτυα, το Διαδίκτυο, ή άλλες δραστηριότητες.
 • Κάνει χρήση υπηρεσιών και προϊόντων Πληροφορικής.
 • Υποστηρίζει, ως προς τη χρήση των συστημάτων, τους πελάτες ή τους χρήστες αντίστοιχων υπηρεσιών.
 • Πωλεί, εγκαθιστά και υποστηρίζει υπηρεσίες και προϊόντα Πληροφορικής και διαδικτυακό εξοπλισμό.
 • Αναπτύσσει απλές εφαρμογές Πληροφορικής.
 • Διαχειρίζεται εξοπλισμό και υπηρεσίες απλών τοπικών δικτύων υπολογιστών.
 • Εγκαθιστά, υποστηρίζει και συντηρεί εξοπλισμό και υπηρεσίες απλών τοπικών δικτύων υπολογιστών.
 • Αναπτύσσει απλές εφαρμογές πολυμέσων και διαδικτύου.
 • Δημιουργεί ιστοσελίδες και συντηρεί το περιεχόμενό τους

Δυνατότητα Εισαγωγής σε Πανεπιστήμια

Από το σχολικό έτος 2016-2017 δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα σε όλους τους απόφοιτους των ΕΠΑΛ,να εισάγονται σε σχολές και τμήματα των Πανεπιστημίων,αντίστοιχα των τομέων που σπούδασαν στα ΕΠΑΛ, με τις ίδιες εξετάσεις και για ειδικό ποσοστό επιπλέον θέσεων 1%. (Νόμος 4386/2016)

Επίσης στης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, Σχολές Αστυφυλάκων και στις Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β΄ΤΑΞΗ

Β’ ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 
 ΜαθήματαΏρες
1.Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών1Θ+3Ε
2.Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών2Θ+2Ε
3Βασικά Θέματα Πληροφορικής2Θ+2Ε
4.Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων1Θ+2Ε
5.Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων
6.Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού1Θ+2Ε
7.Αγγλικά Τομέα
Σύνολο23 ώρες
Πηγή: ΦΕΚ 1567/2-6-2016  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ΄ΤΑΞΗ

Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 ΜαθήματαΏρες
1Προγραμματισμός Υπολογιστών
2Δίκτυα Υπολογιστών
3Προγραμματισμός Υπολογιστών (Εργαστήριο)
4Δίκτυα Υπολογιστών (Εργαστήριο)
5Πληροφορικιακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς
6Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο
7Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών
8Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών
Σύνολο:23 ώρες
Πηγή: Υ.Α.Φ2/659221/Δ4 (ΦΕΚ 1426 τ.Β’ 26.04.17)
 Με έντονη γραμματοσειρά τα Πανελλαδικά Εξεταζόμενα Μαθήματα 

 Ενημερωτικό Βίντεο Ειδικότητας “Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής”