Τομέας Γεωπονίας

Ο τομέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής είναι ένας από τους τομείς των Επαγγελματικών Λυκείων  (ΕΠΑ.Λ.).
Αναφέρεται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή και στις δραστηριότητες του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα που απορρέουν από αυτήν και συγκεκριμένα τη μεταποίηση και εμπορία των γεωργικών προϊόντων. Τέλος, ο τομέας αναφέρεται και στη σχέση γεωργίας και περιβάλλοντος που είναι πρωταρχικής και θεμελιώδους σημασίας τα τελευταία χρόνια.

Η σύγχρονη γεωργία διαφέρει ουσιαστικά από την παραδοσιακή απαιτεί περισσότερες γνώσεις θεωρητικές και πρακτικές οι οποίες παρέχονται στους μαθητές από τα ΕΠΑΛ και τον τομέα της Γεωπονίας Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Ο νέος γεωργός για να επιβιώσει στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης στο οποίο αναγκάζεται να δραστηριοποιηθεί πρέπει να λειτουργεί ως επιχειρηματίας γεωργός. Με την συμβολή της γεωπονικής επιστήμης χρησιμοποιεί την σύγχρονη τεχνογνωσία και τεχνολογία και εφαρμόζει μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον
Το Ε.Κ. του  σχολείου μας διαθέτει εργαστήρια, θερμοκήπιο και αγρόκτημα για την εκπαίδευση και πρακτική άσκηση των μαθητών.
Περισσότερες πληροφορίες για τους σκοπούς, στόχους επαγγελματικά δικαιώματα και προγράμματα σπουδών μπορείτε να βρείτε στις ειδικότητες του Τομέα που λειτουργούν από την Β τάξη.