ΦΟΙΤΗΣΗ & ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Το 1ο ΕΠΑΛ Θήβας  στις κτιριακές του εγκαταστάσεις διαθέτει Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) με εξοπλισμένα  εργαστήρια όπου οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να ασκηθούν στο πρακτικό μέρος της ειδικότητάς τους.

Οι τομείς και οι ειδικότητες που λειτουργούν τώρα στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Θήβας, βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση  με τις μελλοντικές  επιλογές των σπουδαστών της Α΄ τάξης. 

Προϋποθέσεις εγγραφής

Στην Α΄τάξη ΕΠΑ.Λ. εγγράφονται:

 • Κάτοχοι απολυτηρίου γυμνασίου ή ενδεικτικού Γ΄ τάξης παλαιού εξαταξίου γυμνασίου.
 • Μαθητές της Α΄ τάξης  παρελθόντων ετών των Γ.Ε.Λ., Ε.Π.Λ., Τ.Ε.Λ. ,Ε.Λ. ή ΛΕΝ.
 • Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του 1ου κύκλου των Τ.Ε.Ε.
 • Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης των Τ.Ε.Σ.
 • Μαθητές της Δ΄ τάξης παλαιού εξαταξίου γυμνασίου.
 • Απορριπτόμενοι μαθητές της Α΄τάξης του ΕΠΑ.Λ.
 • Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης Εσπερινού Τ.Ε.Λ. και Τ.Ε.Σ.

Για την εγγραφή στα ΕΠΑ.Λ. 

 • Η εγγραφή γίνεται ηλετρονικά στον σύνδεσμο e-eggrafes

Διέξοδοι μετά τη φοίτηση στα ΕΠΑ.Λ.

Διάρκεια φοίτησης: τρία έτη

Οι απόφοιτοι της Γ΄τάξης των ΕΠΑ.Λ. έχουν τη δυνατότητα:

Ως κάτοχοι απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου

 • Να εισαχθούν σε σχολές των Α.Ε.Ι.  της χώρας.
 • Να εργαστούν στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή να αυτοαπασχοληθούν.

Ως κάτοχοι πτυχίου Επαγγελματικού Λυκείου επιπέδου 3

 • Να λάβουν άδεια άσκησης επαγγέλματος.
 • Να αποκτήσουν επαγγελματική εξειδίκευση μετά τη φοίτηση σε μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), με εγγραφή κατά προτεραιότητα σε τμήματα αντίστοιχης ή ανάλογης ειδικότητας με αυτή του πτυχίου τους.